Bize ile Bağlan

DESTEKLER

Kırsal kalkınma destekleri için son tarih, 19 Şubat

Yayınlanan

üzerinde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda gelir düzeyinin artırılması amacıyla çeşitli yatırım konularında verilen destekler için 19 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanırken, destekler için 19 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek.

Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da hedefleniyor.

Bu kapsamda, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 14 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 12 milyon lira, kapasite artırımıyla teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 10 milyon lira olarak uygulanıyor.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarının üst limitinin 3 milyon lira olarak uygulanmasına devam ediliyor. Söz konusu projeler için yüzde 50 hibe sağlanıyor.

Kadın, genç, tarımsal amaçlı örgütler ve aile işletmelerine ilave puan verilen program çerçevesinde, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yatırım yapanlara ve kırsalda ikamet eden yatırımcılara öncelik tanınıyor.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılan destek başvuruları 19 Şubat’a kadar sürecek.

Proje konuları

Aile işletmeciliği faaliyetleriyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği KKYDP’deki proje başlıkları şöyle:

– Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

– Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

– Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

– Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları

– Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanması

– Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar

– El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar

– İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

– Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları

– Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

– Yenilenebilir enerji

Okumaya Devam
Yorum İçin Tıklayın

Bir Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KASIM ARALIK 2023